İŞ ETİĞİ KURALLARININ GÖZETİMİ

Etik davranış kuralları doğrultusunda hareket etmek; müşteri odaklılık, kaynak geliştirme ve yenilikçilik ile birlikte Legrand'ın dört temel değerinden biridir. Bu dört temel değer Grup kimliğinin kalbi olup sürekli gelişimin temelini oluşturmaktadır.

Bu kimlik çerçevesinde Legrand yolsuzlık ve usulsüzlüğün önlenmesi ile rekabet kurallarına riayet etmekte kararlıdır.

Grup aynı zamanda çıkar çatışmaları, ambargo delme, kara para aklama ve terörizm fonlamadan kaçınma konuları üzerine kendisini organize etmiştir. Bir yandan farkındalık arttırılması ve ekiplerin eğitilmesi, diğer yandan Uyum Programı'nın muntazam uygulandığının yakından takip edilmesi esastır.

ORTAK BİR TAAHHÜT ORTAYA KOYMAK

Grup Üst Yönetimi tarafından imzalanan Küresel Etki ve buna bağlı genel evrensel prensipler ve uluslararası kaynak metni ile Grup'un iş etiğine dair taahhüdünün altı çizilmiştir (özellikle İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve ek mutabakatları; OECD'nin, uluslararası ticari alım-satım işlemlerinde yabancı devlet görevliler tarafından yapılabilecek yolsuzluklar hakkındaki Konsansiyon ve Yol Gösterici İlkeleri ile OECD'nin çokuluslu şirketler için rehber belgeleri, Birleşmiş Milletler'in yolsuzluk üzerine konvansiyonu, Avrupa Birliği'nin yolsuzluk üzerine yönergeleri ve rekabet kapsamındaki tüm ulusal kanunlar).

Tüm Grup faal olarak söz konusu iş etiği girişimine dahil olur. Grup Üst Yönetimi, Grup'un iş etiği prensiplerini belirleyen tüm Tüzükler'e desteğini beyan eder. Grup'taki tüm Fonksiyonel Yöneticiler ve Grup Şirketleri'nin Üst Yöneticileri Uyum Programı'nın muntazam olarak uygulandığını taahhüt eden mektuplar imzalar. Ayrıca tüm çalışanlar etiksel davranışa uyumlu hareket etmek ile sorumludur.

Bununla birlikte, Grup Merkezi Fonksiyonları yürürlüğe alınan kuralların pekiştirilmesi ve farkındalığın arttırılmasında düzenli olarak rol alırlar. Ülkelerde ise Grup Şirketleri yerel kanun ve mevzuatlara uygun, tanımlı kuralları devreye alır. Tüm Grup Şirketleri arasında Etik Temsilci ve Uyum Komitesi Başkanları arasında faal bir çalışma ağı vardır.

ETİK BİLDİRİM SİSTEMİ

Muhasebe ya da finans ile ilgili hususlar, yolsuzluk, rekabet hukuku, çevre veya insan güvenliği, etik dışı davranışlar (ayrımcılık veya taciz), veri güvenliği ya da çıkar çatışması gibi konular hakkında tüm Grup paydaşları “https://legrand.signalement.net” web sitesi aracılığıyla bildirimde bulunabilirler. Web sitesinin kullanımı için yardımcı olacak dokümanlara buradan ulaşabilirsiniz.

BİLDİRİM KAYNAĞININ KORUNMASI

Grup'un Temel Değerler Yönetmeliği'nde belirtildiği üzere Legrand, bildirim sahiplerini olası misillemelere karşı koruma sağlar. Bu, iş etiği veya usulsüzlük konularında iyi niyet ile bildirimde bulunan hiçkimsenin misilleme, ya da misilleme tehditlerinden etkilenmemelidir, anlamını taşımaktadır.

GİZLİLİĞİN MUHAFAZA EDİLMESİ

Raporun dağıtım listesinde yer alan ve raporda adı geçen tüm kişilerin bilgisi yüksek gizlilik ile muhafaza edilir.

ETİK KURALLAR VE USULSÜZLÜK BİLDİRİMLERİ İLE KAPSANAN ALANLAR

Iş Etiği ve usulsüz bildirimi özel olarak aşağıdaki konuları kapsar:

1. Paydaşlarımız İle İş İlişkilerinde Uyum

- Rekabet Kuralları'na uyum,
- Yolsuzluk ile mücadele öncelikli olmak uzere iş yapış esnasında iyi uygulamalar, 
- Para aklamanın önlenmesi ve ekonomik ve finansal yaptırımlara uyum,
- Usulsüzlük risk yönetimi.


2. Çalışma İlişkilerinde Etik Davranış

- İş yerinde ayrımcılık ve taciz,
- İş yerinde sağlık ve güvenlik garantisi,


3. Ciddi Çevresel Zarar

Örneğin; emisyon veya toprak, su veya hava kirliliği, yasa dışı atık bertarafı.

VERİ KORUMA

Grup Etik ve Usulsüzlük Bildirim Sistemi Fransız Veri Koruma Müdürlüğü CNIL'ye bildirilir.

Sistemin kötüye kullanımı disiplin yaptırımlarını ve yasal süreçleri beraberinde getirir. Aksine, sistemin iyi niyetli kullanımında, iddiaların kanıtlanamadığı veya ek bir işlem gerekli görülmediği durumlar dahil olmak üzere, herhangi bir disiplin yaptırımı veya bildirim sahibine karşı herhangi bir ayrımcılığı beraberinde getirmeyecektir.

Sistemin hedefi, bildirim sahipleri için sürecin kolaylaşmasını sağlarken sistem kullanımının gönüllülük esasında devam etmesidir.

Bildirim Sistemi'nde tutulan herhangi bir veri, Grup Bağlayıcı Kurumsal Kuralları çerçevesinde işleme ve teyit etmek amaçları altında Avrupa Topluluğu dışındaki bir devlete iletilebilir.

Bildirim sahipleri verilen bilgileri, onları etkileyen tüm verileri düzeltme hakkına sahiptir.

İş Etiği Farkındalığı ve Eğitim

İş Etiği kurallarına riayet etmek, bu kapsamdaki konular hakkında öncelikli, özgül ve güçlü bir farkındalık sahibi olmayı gerektirir.

Bu sebeple çalışanlara sürekli eğitim verilmesi gereklidir. Legrand eğitim programlarının hedefi çalışanların karşı karşıya gelebilecekleri riskli durumlara karşı İş Etiği Kuralları hakkında tam bilgiye sahip olduklarından emin olmaktır.

Bu aynı zamanda Grup Şirketleri ve bağlı ortaklıklarında rekabet kanunu, yolsuzluk karşıtı kanunlar ile para aklama karşıtı veya ihracat kontrolü hakkındaki kanuni düzenlemelere karşı ihlallerin olasığını azaltmaktadır.

Herhangi bir çalışanların Legrand İş Etiği Kuralları'na dair bir ihlalde bulunması beraberinde çalışana acil yaptırım uygulanmasını gerektirir.

Uygun Eğitim Araçları

Grup çalışanları için düzenli olarak İş Etiği eğitim oturumları organize edilir. Eğitimlerin amacı, çalışanlara, şirketlerinde İş Etiği ile ilgili olası hassas durumların tespiti ve bunların üstesinden gelinmesi konularında yardım etmekdir.

Etik Temsicilere, Uyum Komitesi Başkanlarına ve Grup'taki birtakım merkezi fonksiyonlara İş Etiği hakkındaki çeşitli konularda düzenli olarak 'görüntülü ve sesli internet yayınları' sunulur.

Ayrıca, risk altında olduğu düşünülen çalışanlar yolsuzluk önleme hakkında yerel eğitim oturumları ile desteklenen çevirimci eğitim modüllerine katılım göstermelidir. İletişim araçları (Uygulama Rehberleri, Sunumlar) söz konusu alanlarda faydalanılabilmesi için Etik Temsilciler ve Uyum Komitesi Başkanlarına ulaşılabilir duruma getirilmiştir.

Adres

Adres :

Genel Müdürlük :
Esenşehir Mah. Hale Sk. No:6/1 34776 Ümraniye - İstanbul

Telefon :

+(90) 212 368 28 00

Teknik Destek :

444 65 47

Fax :

+(90) 216 621 92 31

E-Mail :

Website :

www.legrand.com.tr

Hakkımızda

Merkezi Fransa’da bulunan Legrand, bina, elektrik ve dijital altyapıları için ürün ve sistemler konusunda uzmandır. 180 ülkeyi kapsayan ticari faaliyetleri, 39 binden fazla çalışanı ve yaklaşık 300 bin farklı ürün referansına sahip Legrand Grup’ un konutlar, ticari ve endüstriyel yapılar için komple sistem çözümleri bulunmaktadır. Konutlar, ticari ve endüstriyel yapılar için trafo, şalt ürünleri, dağıtım panoları, kesintisiz güç kaynağı, kablo taşıma sistemleri, anahtar priz, ev otomasyon sistemleri, acil durum aydınlatma ürünleri, yapısal kablolama ve aydınlatma kontrol sistemlerine kadar uçtan uca komple sistemler sunmaktadır.

Bilgi Toplumu Hizmetleri

Güvenlik Açığı Bildirimi