İK SÜREÇLERİNİN AKILLI YÖNETİMİ

Süreçlerin iyi planlanması, sürekli iyileştirilmesi, etkin şekilde desteklenmesi ve sonuçlarının takip edilmesi (işe alım, eğitim, ücretlendirme & yan haklar, performans ve diğer ana İK süreçleri )

Çalışanların Şirketi sahiplenmeleri ve performansa etkin katılımlarını pekiştirecek politika ve süreçlerin geliştirilmesi, işyerinde memnuniyetin izlenmesi ve iyileştirmelerde sürekliliğinin sağlanması

İşletmede endüstriyel ilişkiler ile idari işlerin adil, verimli ve çalışan memnuniyetini destekleyecek şekilde yürütülmesi

  • İletişim ve Sosyal Bütünleşme
  • Mesajların etkin ve anlaşılır bir şekilde çalışanlarla paylaşılması
  • Legrand Gruba aidiyet / bağlılık duygusunun sürekli desteklenmesi

İNSAN KAYNAKLARI VİZYONUMUZ:

Türk iş piyasasında ve Global Legrand ekibinde , İş kültürü ve iş sonuçlarına etkisi örnek gösterilen; sürdürebilinir insan gücüne temel ve destek olmaktır.

İNSAN KAYNAKLARI MİSYONUMUZ:

Basit, kültür ve ahlaki ilkelere uygun sistemler geliştirerek, açık, adil, ödüllendirici ve sürekli gelişen iş ortamlarında, etkin ve adanmış çalışan katkısıyla Şirket başarısını sürekli kılmaktır.

Legrand Grup’un değerleri çerçevesinde; kaynaklarımızın etkin kullanımını sağlamak, etik davranmak, müşterimize odaklı olmak, yenilikçiliği her çabamızda gözetmek çalışmamızda bize yol gösteren ilkelerdir.

Ekibimize katılacak olan tüm yeni mezunlar veya profesyonellerden de bizimle ortak değerlere sahip olmalarını bekleriz. Bunun için her başvuruyu titizlikle değerlendirir en doğru kişileri ekibimize dâhil ederiz.

İş başvurusunda bulunmak ve açık pozisyonları görmek için tıklayınız...

İş başvurularınız ve sorularınız için insankaynaklari.legrand@legrand.com mail adresimizle iletişime geçebilirsiniz.

Adres

Adres :

Genel Müdürlük :
Esenşehir Mah. Hale Sk. No:6/1 34776 Ümraniye - İstanbul

Telefon :

+(90) 212 368 28 00

Teknik Destek :

444 65 47

Fax :

+(90) 216 621 92 31

E-Mail :

Website :

www.legrand.com.tr

Hakkımızda

Merkezi Fransa’da bulunan Legrand, bina, elektrik ve dijital altyapıları için ürün ve sistemler konusunda uzmandır. 180 ülkeyi kapsayan ticari faaliyetleri, 39 binden fazla çalışanı ve yaklaşık 300 bin farklı ürün referansına sahip Legrand Grup’ un konutlar, ticari ve endüstriyel yapılar için komple sistem çözümleri bulunmaktadır. Konutlar, ticari ve endüstriyel yapılar için trafo, şalt ürünleri, dağıtım panoları, kesintisiz güç kaynağı, kablo taşıma sistemleri, anahtar priz, ev otomasyon sistemleri, acil durum aydınlatma ürünleri, yapısal kablolama ve aydınlatma kontrol sistemlerine kadar uçtan uca komple sistemler sunmaktadır.

Bilgi Toplumu Hizmetleri

Güvenlik Açığı Bildirimi