Küresel İlkeler Sözleşmesi, şirketlerin insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarında, kendi etki alanları içersinde, bir takım temel değerleri benimsemelerini, desteklemelerini ve yürürlüğe koymalarını ister. Bu ilkeler, elde edilen evrensel fikir birliğine dayanır ve aşağıdakilerden türetilir:

- İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi
- Uluslararası Çalışma Örgütü'nün Temel İlkeleri ve Çalışma Hakları Bildirgesi
- Çevre ve Kalkınma üzerine Rio Deklarasyonu
- BM Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi

KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİNİN 10 İLKESİ

İNSAN HAKLARI

  • İlke 1: İş dünyası ilan edilmiş insan haklarını desteklemeli ve bu haklara saygı duymalı; ve
  • İlke 2: İş dünyası, insan hakları ihlallerinin suç ortağı olmamalı.

İŞ

  • İlke 3: İş dünyası çalışanların sendikalaşma ve toplu müzakere özgürlüğünü desteklemeli;
  • İlke 4: Zorunlu işçi çalıştırma uygulamasına son verilmeli;
  • İlke 5: Çocuk işçi çalıştırılmasına son verilmeli;
  • İlke 6: İşe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılığa son verilmeli.

ÇEVRE

  • İlke 7: İş dünyası çevre sorunlarına karşı ihtiyati yaklaşımları desteklemeli;
  • İlke 8: Çevresel sorumluluğu arttıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek vermeli;
  • İlke 9: Çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını desteklemeli.

YOLSUZLUKLA MÜCADELE

  • İlke 10: İş dünyası rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla savaşmalıdır.


Legrand Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni imzalamıştır.

Daha fazla bilgi için: www.unglobalcompact.org

Twitter Akışı

LegrandTR Tüm online eğitimler, herkese açık olup ücretsiz bir şekilde katılım sağlanabilir. Detaylar için web sitelerimizi ziyaret edebilirsiniz.

LegrandTR Yeni, Green Transformer High Efficiency serisi ile Avrupa Birliği direktifi 548/2014 standardına uygun olup, ultra yüksek verimlilik ve düşük güç kaybı ile tesisinize enerji sağlar.

Adres

Adres:

Genel Müdürlük:
Esenşehir Mah. Hale Sk. No:6/1
Ümraniye - İstanbul

Tel:

+(90) 212 368 28 00

Teknik Destek

444 65 47

Fax:

+(90) 216 621 92 31

E-Mail:

Website

:

www.legrand.com.tr

Hakkımızda

Merkezi Fransa’da bulunan Legrand, bina, elektrik ve dijital altyapıları için ürün ve sistemler konusunda uzmandır. 180 ülkeyi kapsayan ticari faaliyetleri, 36 binden fazla çalışanı ve yaklaşık 230 bin farklı ürün referansına sahip Legrand Grup’ un konutlar, ticari ve endüstriyel yapılar için komple sistem çözümleri bulunmaktadır. Konutlar, ticari ve endüstriyel yapılar için trafo, şalt ürünleri, dağıtım panoları, kesintisiz güç kaynağı, kablo taşıma sistemleri, anahtar priz, ev otomasyon sistemleri, acil durum aydınlatma ürünleri, yapısal kablolama ve aydınlatma kontrol sistemlerine kadar uçtan uca komple sistemler sunmaktadır.

Bilgi Toplumu Hizmetleri